Samrådets Boligselskab udlejer kun lejligheder til selskabets medlemmer og deres børn, herunder enker/enkemænd efter boligselskabets medlemmer og deres børn.

Som medlemmer af Samrådets Boligselskab kan optages personer med ansæt­telse indenfor staten og regionerne samt indenfor selvejende institutioner, aktieselskaber og lignende selskabsformer under nævnte myndigheder. Endvidere kan personer, der er pensioneret fra sådanne ansættelsesforhold, optages som medlemmer.

Det er samtidig en betingelse, at pågældende er berettiget til medlemskab i en organisation, der har Akademikerne (AC) som hovedorganisation/centralorganisation.

Personer, der kan dokumentere medlemsberettigelse efter vedtægternes § 5 forud for kommunalreformens ikrafttræden pr. 1. januar 2007, men er overført til ansættelse i primærkommuner som led i kommunalreformen, er fortsat medlemsberettigede.

For medlemskab betales et engangsindskud på kr. 5000.

Medlemskabet er livsvarigt og dækker tillige en efterlevende ægtefælle. Ved medlemmets død vil evt. børn derefter alene kunne søge i Dronning Louises Stiftelse.

Opfylder De betingelserne for medlemskab, kan De rekvirere indmeldelsesblanket ved henvendelse til administrationen.

Som medlem er De tillige berettiget til at leje en lejlighed i 3 ejendomme, tilhørende Dronning Louises Stiftelse.

Sammen med indmeldelsesblanketten fremsendes indbetalingskort, oversigt over ejendomme tilhørende Samrådets Boligselskab og Dronning Louises Stiftelse samt ansøgningsskema.

Husk at ansøgningsskema skal indsendes for at komme i betragtning til lejlighed.