Samrådets Boligselskab udlejer kun lejligheder til selskabets medlemmer og deres børn, herunder enker/enkemænd efter boligselskabets medlemmer og deres børn.

Er De medlem af Samrådets Boligselskab eller enke/enkemand efter et medlem kan De få tilsendt et ansøgningsskema ved henvendelse til administrationen. Det samme gælder, hvis De er barn af førnævnte personkreds.

Der kan højst opnås 2 lejemål pr. medlemskab ad gangen, f. eks. 1 lejemål som medlem + 1 lejemål som barn eller 2 lejemål til børn.

Børn kan kun opnå lejemål til selskabets mindre lejligheder (Maks. 2 rum).

Såvel tidspunktet for medlemskab som tidspunktet for selskabets modtagelse af ansøgningsskema vedrørende lejlighed er af betydning for rækkefølgen ved tildeling af lejligheder til medlemmer.

Der må påregnes en vis ventetid på tildeling af lejlighed til medlemmer.

Ventetiden for medlemmer varierer fra ca. 2 – 25 år afhængig af lejlighedens størrelse og beliggenhed.

For medlemmers børn er ventetiden på en mindre lejlighed min. 15 år.

Ventetiden for medlemmer kan blandt andet forrykkes som følge af vedtægternes bestemmelser om fortrinsret for enker og enkemænd, ligesom ventetiden for medlemmers børn blandt andet kan påvirkes af medlemmers ønske om overtagelse af en mindre lejlighed.

De oplyste ventetider er derfor omtrentlige.

Opmærksomheden henledes på, at når man én gang har fået tildelt lejlighed, er det ikke umiddelbart muligt at komme i betragtning til en større.

Husdyrhold er ikke tilladt i selskabets ejendomme.

Husk at ansøgningsskema skal indsendes for at komme i betragtning til lejlighed.