Dronning Louises Stiftelse udlejer lejligheder til enker og enkemænd efter tjenestemænd og overenskomstansatte i chefstillinger i staten m.v., hvorved forstås personer, der opfylder kriterierne for medlemskab af Samrådets Boligselskab, samt til enker og enkemænd efter advokater og læger.

Endvidere er medlemmer af Samrådets Boligselskab berettigede til at leje lejligheder i ejendomme tilhørende Dronning Louises Stiftelse.

Endelig er børn af ovenstående personkreds berettigede til at leje de mindre lejligheder i stiftelsens ejendomme (Maks. 2 rum).

Opfylder De ovennævnte betingelser, kan De få tilsendt et ansøgningsskema ved henvendelse til administrationen.

Tidspunktet for Stiftelsens modtagelse af ansøgningsskema vedrørende lejlighed tillægges betydning for rækkefølgen ved tildeling af lejlighed. Endvidere tillægges tidspunktet for medlemskab af Samrådets Boligselskab betydning ved tildeling af lejlighed til medlemmer.

Der må påregnes en vis ventetid på tildeling af lejlighed.

Ventetiden for boligberettigede enker og enkemænd samt for medlemmer varierer fra ca. 2 – 25 år afhængig af lejlighedens størrelse og beliggenhed.

For børn af boligberettigede enker og enkemænd samt af medlemmer er ventetiden på en mindre lejlighed min 15 år.

Ventetiden for medlemmer kan blandt andet forrykkes som følge af vedtægternes bestemmelser om fortrinsret for boligberettigede enker og enkemænd, ligesom ventetiden for medlemmers og øvrige boligberettigedes børn blandt andet kan påvirkes af medlemmers ønske om overtagelse af en mindre lejlighed.

De oplyste ventetider er derfor omtrentlige.

Opmærksomheden henledes på, at når man én gang har fået tildelt lejlighed, er det ikke umiddelbart muligt at komme i betragtning til en større.

Husdyrhold er ikke tilladt i stiftelsens ejendomme.

Husk at ansøgningsskema skal indsendes for at komme i betragtning til lejlighed.